Locatie

Voor jongeren die in de gemeente Kaag en Braassem opgroeien, zijn er weinig mogelijkheden om in hun eigen gemeente zelfstandige woonruimte te vinden. Sociale huurwoningen zijn schaars en de wachttijden zijn lang. Koopwoningen die worden aangeboden zijn te duur en voor de meeste jongeren niet te financieren.

Om te voorkomen dat jongeren de gemeente Kaag en Braassem door gebrek aan huisvestigingsperspectieven moeten verlaten, wil de gemeente hen graag de gelegenheid bieden om op de locatie Molendijk e.o. in Nieuwe Wetering (zie hiernaast) in eigen beheer betaalbare starterswoningen te realiseren.

locatie regenboogweg