Downloads

Op deze pagina vind je alle documenten die voor de uitgifte van de locatie van belang zijn. Hoewel de documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden opgesteld, kan niet worden uitgesloten dat ze typ- of andere fouten bevatten. De gemeente Kaag en Braassem en De Regie aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid.

Het is verstandig om alvast zo snel mogelijk een financieringsverklaring op te vragen. Een instructie voor het opvragen en aanleveren van deze verklaring treft je hiernaast als download aan.