Planopzet

Op de locatie aan de Regenboogweg is ruimte voor de realisatie van 6 rijwoningen en maximaal 10 appartementen. Hiervoor is door de gemeente Kaag en Braassem al in 2014 een bestemmingsplan gemaakt.

Op de afbeelding hiernaast is aangegeven wat er op de locatie gerealiseerd mag worden. Op deellocatie A mogen zes (rij)woningen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 9 meter en een maximale goothoogte van 6 meter. Op deellocatie B is ruimte voor een appartementengebouw met een maximale bouwhoogte van 10 meter bestaande uit maximaal tien appartementen.

De gemeente brengt na de oplevering van de woningen het groen en het benodigde aantal parkeerplaatsen aan.

planopzet regenboogweg